Proklama

I forbindelse med behandlingen af et dødsbo, vil skifteretten i nogle tilfælde indrykke proklama i Statstidende. Dette kan ske, når der er truffet bestemmelse om, hvordan boet skal behandles.

Hvad er et proklama?

Når man indrykker proklama betyder det, at skifteretten indrykker en meddelelse i Statstidende. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om afdøde samt boets kontaktperson. Formålet med denne meddelelse er, at opfordre eventuelle kreditorer til at anmelde deres krav eller tilgodehavender i boet. Det er ikke sikkert, at arvingerne kender til al gæld. Proklamaet er dermed med til at sikre arvingerne mod ubehagelige overraskelser.

En frist på 8 uger

Når skifteretten har indrykket proklama i Statstidende, har de, som ønsker at gøre et krav gældende, en frist på 8 uger til dette. Indsendes kravet ikke indenfor denne frist, vil kreditorernes krav på dækning i boet som udgangspunkt bortfalde.

Dit ansvar som kontaktperson

Som nævnt ovenfor, bliver boets kontaktoplysninger også indrykket i Statstidende. Det skyldes, at eventuelle kreditorer eller debitorer skal vide, hvem de skal rette henvendelse til. Det er dit ansvar som kontaktperson at sørge for at de krav, der kommer som følge af proklamaet, bliver medtaget i boopgørelsen. Hvis altså fordringsprøvelsen fører til en anerkendelse af kravene.

Den nye skifteportal

Danmarks Domstole har netop lanceret et helt nyt system, nemlig den såkaldte skifteportal. Systemet indføres pr. 4. oktober 2022 i følgende retskredse: Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Odense, Retten i Holstebro og Retten i Hjørring. Hvis afdødes adresse ligger i en af følgende retskredse, og afdøde er død den 4. oktober 2022 eller senere, skal du bruge minskiftesag.dk, som tilgåes via www.minskiftesag.dk. De øvrige byretter tager minskiftesag.dk i brug fra den 15. november 2022. Det betyder, at hvis afdødes adresse ligger i en af de øvrige retskredse. Hvis afdøde dør den 15. november eller senere, skal du bruge minskiftesag.dk.

Krav

Alle krav til dødsboer skal anmeldes via domstolenes skifteportal, som tilgås på www.minskiftessag.dk. Du skal også bruge domstolenes skifteportal, hvis du skal anmelde et tilgodehavende i et dødsbo, hvor du ikke kender dødsboets kontaktperson.

Det er muligt at anmelde tilgodehavender enten til skifteportalen eller til den person, der varetager boets interesser.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fordringer og andre krav mod boet skal anmeldes på den nye skifteportal. Det er ikke nok, at man sender fordringen eller andre krav på papir eller e-mail til Skifteretten eller boets kontaktperson. Hvis ikke der sker anmeldelse via skifteportalen, vil der ikke ske afbrydelse af den såkaldte proklamafrist. Dermed vil kreditor som hovedregel miste retten til at gøre sit krav gældende.

Hvis Skifteretten modtager en fordring eller et andet krav via mail eller post, vil Skifteretten ikke videresende anmeldelsen, da den ikke er modtaget gennem skifteportalen

Du kan bruge portalen, hvis du er i besiddelse af en ejendel, som har tilhørt den afdøde (en effekt), eller hvis du har en retlig interesse i at få kontaktoplysninger på dødsboets kontaktperson (en forespørgsel). Det er frivilligt, om man vil oplyse om effekter og registrere forespørgsler via skifteportalen. Hvis du har et aktiv, kan man i skifteportalen oplyse, hvornår og hvor aktivet kan afhentes.

Boets kontaktperson og bobestyrer vil fremgå af skifteportalen og ikke længere i Statstidende.

Det er muligt at blive fritaget for at anvende domstolenes skifteportal, hvis det vurderes, at der er særlige forhold, der gør at kreditor, kontaktperson m.v. ikke kan bruge skifteportalen. Denne mulighed er for at imødekomme borgere med særlige behov, fx hvor pågældende er afskåret fra adgang til en computer, fx på grund af institutionsanbringelse. Er en borger i forvejen undtaget fra kravet om digital post fra det offentlige, vil dette være en omstændighed, der kan være med til at sandsynliggøre, at borgeren ikke kan anvende skifteportalen. Dermed er der særlige forhold.

Hvordan anmeldes et krav via skifteportalen?

Man logger på skifteportalen ved at anvende personnummer og MitID eller tilsvarende. Hvis man ikke har mulighed for at få MitID, og man ikke kan lade sig repræsentere af en anden, er det muligt at blive fritaget fra at skulle anvende skifteportalen. Det kan eksempelvis være EU-/EØS-borgere eller virksomheder, der ikke har en relevant digital signatur.

I det tilfælde, hvor man bliver frataget fra at anvende skifteportalen, vil skifteretten registrere anmeldelsen på skifteportalen på baggrund af den skriftlige anmeldelse.

Hvornår er min anmeldelse kommet frem?

Anmeldelsen anses for at være kommet frem, den dag, den fremsendes, selvom anmeldelsen måske først er tilgængelig for retten efter kontortid.

Har du brug for hjælp?

Vi anbefaler altid, at du allierer dig med en af vores erfarne advokater og bobestyrer. Vores advokater er specialister i dødsbobehandling, og vi står klar til at hjælpe dig videre. Kontakt os i dag på 70 10 13 30 for en gratis indledende samtale om din forestående dødsbobehandling.