Dødsboskat

Der skal betales en dødsboskat af dødsboets indtægter, hvis nettoformuen eller de samlede aktiver overstiger 3.272.500 kr. (2024). Hvis blot en af beløbsgrænserne er overskredet, skal der betales skat af indtægterne.

Hvad er dødsboskat?

Dødsboskat er en skat, som dødsboet skal betale ved et boskifte. Skatten skal kun betales, hvis dødsboets værdier, opgjort efter nogle nærmere regler, overstiger den ovenfor nævnte grænse.

Når et skattepligtigt dødsbo gøres op, skal der betales skat af den nettoindtægt, der er i bobeskatningsperioden.

Skæringsdagen er den dag dødsboet afsluttes og arven bliver fordelt. Det betyder, at arvingerne faktisk selv kan vælge skæringsdagen. Det skal blot enten være dødsdagen eller ét år frem fra dødsdagen, hvis der er tale om et privat skifte. Hvis det er bobestyrerbo, kan det være op til 2 år efter dødsdagen.

Når et dødsbo gøres op, skal der indleveres et særligt oplysningsskema, der tidligere blev kaldt selvangivelse, og dødsboskatten beregnes herudfra. Det er typisk bobestyreren, der står for at indgive oplysningsskemaet. Hvis du som arving har ansvaret for dødsboet, er det dig som arvinger, der skal udfylde skemaet. Skemaet hedder ”Oplysningsskema for bobeskatningsperioden”. Du kan læse mere herom og finde oplysningsskemaet lige her.

Beregningen af dødsboskatten

Først skal det konstateres, om dødsboet er skattepligtigt. Herefter skal oplysningsskemaet for bobeskatningsperioden udfyldes. Som nævnt skal dette oplysningsskema indsendes til SKAT, der beregner, hvor meget, dødsboskatten udgør.

Skatten beregnes på baggrund af den indkomst, der har været i bobeskatningsperioden.

Bobeskatningsperioden består af 2 perioder, nemlig mellemperioden og boperioden.

  • Mellemperioden løber fra afslutning af seneste regnskabsår før dødsdagen, hvilket for langt de flestes vedkommende er fra 1. januar i dødsåret. Mellemperioden slutter på dødsdagen.
  • Boperioden løber fra dødsdagen til den skæringsdag, der er valgt i boopgørelsen. Indkomsten beskattes med 50%, og den skat, der er betalt i perioden, vil blive trukket fra. Indkomsten er både løn, renter og pensioner, kursgevinster og andre skattepligtige fortjenester.
    Man skal være opmærksom på, at boet overtager afdødes stilling skattemæssigt. Dette kaldes succession.

I mellemperioden er der et fradrag i skatten på 2.300 kr. månedligt i 2023. På samme måde er der i boperioden også et fradrag i skatten på 6.200 kr. i 2023.

Det skal også nævnes, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag fra dødsdagen og fremadrettet.

Hvor meget dødsboskat skal jeg betale?

Hvis dødsboets formue er over grænsen, der i 2024 er på 3.272.500 kr., skal der betales dødsboskat af hele dødsboet. Som nævnt skal der først udarbejdes et oplysningsskema. Denne skal dernæst indberettes til SKAT, der beregner, hvor meget skat du præcist skal betale. Heri indberegnes også det månedlige fradrag, der er nævnt ovenfor.

Hvis afdøde allerede har fået beskattet sin indkomst, skal det også fradrages, så der ikke kommer dobbeltbeskatning.

Opgørelsen

Men hvad medregnes så i opgørelsen? I forbindelse med opgørelsen skal det undersøges, om man overstiger grænsen på 3.272.500 kr. (2024). Udgangspunktet er, at alt skal medregnes i dødsboet på skæringsdagen. Arveforskud skal også medregnes her.

Der er dog visse forhold, der ikke skal medregnes i opgørelsen, det er:

  • Hvis der er en ejendom, man kunne sælge skattefrit efter parcelhusreglen og ejendommen er solgt til dødsboets arvinger, så er fortjenesten skattefri. Dette bliver aktuelt, hvis man har boet i boligen i hele eller en del af perioden, hvor man har ejet den. Parcelhusreglen er i ejendomsavancebeskatningslovens § 8
  • Derudover skal eventuelle overskydende skat eller restskat for bobeskatningsperioden ikke medregnes.

Hvis afdøde har været gift, skal der kun betales skat af den afdødes del af boet, ikke den anden ægtefælles del. Den længstlevendes del af fællesboet skal dermed ikke medregnes, når man opgør nettoformuen og aktiver.

Hvis længstlevende dør efter at have siddet i uskiftet bo, er der 2 boer, og grænserne for skattepligt gælder så for begge boer.

Andet skat

Man skal være opmærksom på, at selvom der ikke skal betales dødsboskat, fordi boet ikke er over de 3.272.500 kr., kan der alligevel være et mellemværende med skattevæsenet. Det kan eksempelvis være skatten af indkomsten i dødsåret indtil dødsdagen, hvis der er krævet afsluttende ansættelse for mellemperioden. Eller det kan være mellemværender fra tidligere år.

Eksempel på beregning af skat

Ole afgår ved døden 1. juni 2024. Dødsbobehandlingen er afsluttet 1. juli og skæringsdatoen er 1. juli. Nettoformuen i dødsboet er på 3.280.000 kr., men grænsen for skat er på 3.272.500 kr. i 2024. Derfor skal dødsboet betale dødsboskat. Der skal betales dødsboskat af den indkomst, som Ole har haft i bobeskatningsperioden.

Ole tjente 30.000 kr. om måneden, og har betalt skat af sin indkomst fra 1. januar til dødsdagen 1. juni. Ole har betalt en skat på 36% om måneden, hvilket svarer til 10.800 kr.
Indkomsten efter skat er derfor: 30.000 kr. – 10.800 kr.  = 19.200 kr.

Oles fradrag trækkes fra indkomsten, der efter skat er 19.200 kr.
For mellemperioden er regnestykket derfor: 19.200 kr. – 2.300 kr. = 16.900 kr.

Det resulterer i, at beløbet, Ole skal betale dødsboskat af, er 16.900 kr. Skatten er som ovenfor nævnt 50%.

Det betyder, at dødsboet skal betale 42.250 kr. i skat, da det er den indkomst, der har været efter fradrag: 16.900 kr. x 0,5 = 8.450 kr. Dette ganges med de fem måneder, der er gået af året, før Ole gik bort (indtil d. 1. juni) = 42.250 kr.

Dette er et eksempel på beregning af dødsboskat, hvis den eneste indkomst er løn indtil dødsfaldet. I dette tilfælde har der altså kun være indkomst i mellemperioden.

Har du brug for hjælp?

Hos Doedsbo.dk har vi mange års erfaring med behandling af både private skifter og bobestyrerboer som autoriseret bobestyrer, samt rådgivning omkring dødsboet og dødsboskat i forbindelse hermed. I kan derfor trygt lade en af vores dødsboadvokater stå for behandlingen af dødsboet og give dig den rådgivning, der er brug for.

For en gratis indledende samtale om jeres forestående dødsbobehandling, kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden – så ringer vi jer op.