Boopgørelse

Når et dødsbo skal behandles, er det nødvendigt at få et overblik over, hvor mange penge der er i boet. Dette overblik opnås blandt andet ved at lave en boopgørelse, hvor ejendele og værdier fastslås.

Hos Doedsbo.dk har vi mange års erfaring med behandling af private skifter samt bobestyrerboer. Står I med et dødsbo, kan I trygt lade en af vores dødsboadvokater være jeres autoriserede bobestyrer. For en gratis indledende samtale om jeres forestående dødsbobehandling, kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden – så ringer vi til dig.

Er du i tvivl om, hvad der indgår i en boopgørelse og hvad boopgørelsen bruges til? Læs med herunder for at blive klogere herpå.

Hvad er en boopgørelse?

Ligesom navnet antyder, er en boopgørelse en opgørelse over boets aktiver og passiver. Det man særligt skal være opmærksom på er, at boopgørelsens aktiver og passiver skal værdiansættes til den værdi, de har på skæringsdagen.

Arvingerne vælger selv skæringsdagen- dog kan den senest ligge ét år efter dødsdagen, hvis boet skiftes som et privat skifte. Det vil sige, at man reelt kan vælge hvilken som helst dag mellem dødsfaldet og ét år frem. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at valget af skæringsdagen kan have skattemæssig betydning for boet. Skifteretten vejleder alene i meget begrænset omfang om de skatteretlige konsekvenser, og vi hos Doedsbo.dk anbefaler derfor, at du søger rådgivning hos en af vores advokater inden valg af skæringsdag.

Hvad står der i en boopgørelse?

Boopgørelsen er et af de sidste elementer i processen. I modsætning til åbningsstatus, udgør boopgørelsen en endelig opgørelse af boet pr. skæringsdagen. Generelt set er formålet med en boopgørelse at danne et overblik over afdødes bobeholdning, ved at sammenholde aktiver og passiver.

I den del, der angår afdødes aktiver, medtages den ”positive” del af afdødes formue. Det kan eksempelvis være fast ejendom, aktier, indbo og bankindestående.

Dermed medtages den ”negative” del af afdødes formue under passiver. Det er eksempelvis gæld til private, realkreditinstitutter eller banker.

Boopgørelsen skal derfor udgøre en oversigt over:

  • Boets aktiver
  • Boets passiver
  • Indtægter og udgifter i boperioden
  • Samlet bobeholdning
  • Arvens fordeling
  • Boets arvinger
  • Specifikation af salg af fast ejendom eller aktier
  • Arveafkald

Er boet skattepligtigt, vil der også være en række oplysninger, der har betydning for den skattemæssige behandling.

Når boopgørelsen er færdig

Når boopgørelsen er færdig, skal den sendes til skifteretten, der herefter gennemgår denne. Det er i den forbindelse vigtig at være opmærksom på, at boopgørelsen i et privat skifte skal sendes til skifteretten senest 15 måneder efter dødsfaldet. Såfremt denne frist ikke overholdes, risikerer man, at skifteretten lader boet overgå til bobestyrerbehandling, hvor der gælder nogle andre frister.

Når SKAT har godkendt boopgørelsen, vil skifteretten beregne boafgiften i boet. Når boafgiften er betalt til skifteretten og arven udloddet til arvingerne, kan boet afsluttes.

Har du brug for hjælp?

Synes du det hele lyder lidt uoverskueligt? Så står vores advokater klar til at hjælpe dig. Vi er specialister med behandling af dødsboer, herunder udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse.

Hos Doedsbo.dk har vi mange års erfaring med behandling af private skifter samt bobestyrerboer. Står I med et dødsbo, kan I trygt lade en af vores dødsboadvokater være jeres autoriserede bobestyrer.

For en gratis indledende samtale om jeres forestående dødsbobehandling, kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden – så ringer vi til jer.