Åbningsstatus

Hvad er en åbningsstatus?

En åbningsstatus er en opgørelse over afdødes aktiver og passiver pr. dødsdagen. En åbningsstatus giver derfor arvingerne et overblik over økonomien, som den så ud pr. dødsdagen. Det er i visse situationer obligatorisk at lave en åbningsstatus. Dette afhænger af, hvilken behandlingsform der anvendes ved skiftet.

Hvad står der i en åbningsstatus?

Som nævnt ovenfor giver en åbningsstatus et overblik over boets aktiver og passiver på dødsdagen. Med andre ord, er der tale om en opgørelse af afdødes formue. Åbningsstatus vil som udgangspunkt være opdelt i to, hvoraf en del angår afdødes aktiver og den anden del angår afdødes passiver.

I den del der angår afdødes aktiver medtages den ”positive” del af afdødes formue. Det kan eksempelvis være fast ejendom, aktier, indbo og bankindestående. Dermed medtages den ”negative” del af afdødes formue under passiver. Passiver er eksempelvis gæld til private, realkreditinstitutter eller banker.

Ved at sammenholde afdødes aktiver og passiver, får man således et foreløbigt indblik i formuens størrelse. Man skal dog være opmærksom på, at der alene er tale om en foreløbig opgørelse. Den endelige opgørelse, hvor man kan se, hvad hver enkelt arving arver, kaldes boopgørelsen.

Har du brug for hjælp? Så tøv ikke med at kontakte vores specialiserede advokater hos Doedsbo.dk!

Når åbningsstatus er færdig

Når åbningsstatus er udarbejdet, skal den sendes til skifteretten og til godkendelse hos SKAT. SKAT har 3 måneder til at gennemgå åbningsstatussen.

Har du brug for hjælp?

Vi bistår med behandling af dødsboer, herunder udarbejdelse af åbningsstatus og boopgørelse. Kontakt os i dag, så tager vi en snak om din sag. Den første, indledende samtale er altid uforpligtende og gratis. Ring 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på siden her – Så hører du fra os hurtigst muligt.