Skifteværge

Hvad er en skifteværge?

Når der sker et dødsfald, vil skifteretten i nogle tilfælde beskikke en skifteværge for en arving. En skifteværge er en person, som varetager arvingens interesser i forbindelse med skiftet af boet. En arving vil få beskikket en skifteværge, når

  1. Det ikke vides, om arvingen er i live,
  2. Arvingens opholdssted er ukendt,
  3. Arvingen er et ufødt barn,
  4. Arvingen grundet fysisk eller psykisk sygdom ikke kan varetage sine egne interesser,
  5. Arvingen på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand eller fravær har behov for bistand under boets behandling og selv ønsker en skifteværge,
  6. En umyndig arvings normale værge kan have interesser, der kan komme i strid med arvingens interesser i boet,
  7. Arvingens værge midlertidigt er forhindret i at varetage arvingens interesser under boets behandling.
  8. Arvingen er midlertidigt uden fast værge eller
  9. Arvingen er en fond, forening eller et selskab m.v., der er under stiftelse.

Endvidere kan skifteretten beskikke en skifteværge for en arving, der ikke reagerer på boets henvendelser.

Skifteværges opgaver

En skifteværges opgaver indebærer blandt andet at sørge for korrekt værdiansættelse af boets midler, indbetaling af arv til forvaltningsinstitut (for arv over 75.000 kr. til umyndige) og udfyldning af blanketter. Derudover kan opgaverne bestå af kontakt med Skifteretten og boets kontaktperson.

Vederlaget

For de opgaver, som skifteværgen varetager, vil skifteværgen blive honoreret med et beløb. Dette beløb fastsættes skønsmæssigt af skifteretten, hvor der blandt andet lægges vægt på arbejdets karakter og omfang. Beløbet afholdes som udgangspunkt af arvingens arv.

Hvem skal være skifteværge?

Det er Skifteretten i den by, hvor boet behandles, som beslutter, hvem der skal være skifteværge for den pågældende arving. Det er muligt at komme med forslag, men beslutningen vil i sidste ende være op til Skifteretten. Det skyldes, at man ønsker at beskytte den pågældende arvings interesser. Det afgørende er i denne forbindelse, at skifteværgen ikke har nogen personlige eller modstridende interesser i boet. Derfor er det ikke muligt for en forælder at være værge for sine umyndige børn, hvis både børn og forælder er arvinger i boet. Læs mere om umyndige arvinger her.

Ofte vil skifteværgen være et familiemedlem, hvis den denne ikke har nogen personlig eller økonomisk interesse i boet. Såfremt dette ikke er muligt, vil Skifteretten ofte udpege en advokat.

Kontakt os i dag

Har du brug for en skifteværge i forbindelse med behandlingen af et dødsbo? Vores advokater er specialister i privatret og dødsbobehandling og vi har hos Doedsbo.dk  flere dygtige autoriserede bobestyrere, der hjælper dig igennem det rette skifte for dig og dine pårørende.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30 for en snak om din sag eller udfyld kontaktformularen på siden her – så vil du blive ringet op hurtigst muligt.