Skifteretten

Skifteretten er en afdeling i de lokaler byretter. En af skifterettens væsentligste områder er behandlinger af dødsboer.

Når der sker et dødsfald

Når en person afgår ved døden, indsendes der en dødsanmeldelse til skifteretten. Herefter indhenter skifteretten oplysninger om testamenter, ægtepagter, CPR, familieforhold samt skatteoplysninger. Når skifteretten har indsamlet disse oplysninger, vil de indenfor en periode på ca. 3 uger, tage kontakt til én af arvingerne i boet. Skifteretten tager kontakt til den, som er angivet som anmelder af dødsfaldet.

Mange tror, at skifteretten også står for processen efter boet er blevet udleveret til fx privat skifte. Dette er ikke korrekt. Derfor vælger mange også at tage kontakt til en advokat for at få hjælp til selve skifteprocessen. Det kan være svært at overskue, hvordan et dødsbo skal behandles, særligt når man samtidig er i sorg over at have mistet et familiemedlem. Vores advokater hos Doedsbo.dk står klar til at hjælpe dig igennem hele processen, så du ikke skal bekymre dig om papirarbejdet.

Vejledningspligt

Skifteretten indkalder til et møde med henblik på at drøfte mulighederne for, hvordan boet kan behandles. I praksis sker dette ved telefonisk møde, hvor skifteretten ringer til kontaktpersonen. Har skifteretten fået oplyst, at boet behandles af en advokat, vil mødet som regel bortfalde, og advokaten vil så give arvingerne den fornødne vejledning. Denne vejledning vil oftest være betydelig mere detaljeret end vejledningen fra skifteretten.

Skifteretten har en vejledningspligt overfor arvingerne. Det betyder, at skifteretten er forpligtet til at vejlede om boets behandlingsmåde, herunder retsstillingen for arvinger og legatarer. Arvingerne har dog også pligt til at give de oplysninger, som skifteretten måtte bede om for at kunne give den korrekte vejledning.

Behandlingsformer

Et dødsbo kan behandles på flere forskellige måder. Det kan blandt andet ske ved privat skifte, bo– eller ægtefælleudlæg, uskiftet bo og bobestyrerbo. Nogle behandlingsformer kan frit vælges, hvor andre behandlingsformer er obligatoriske, såfremt en række betingelser er opfyldt.

Behandlingen af boet og hvilken bobehandling man kan vælge, afhænger af boets formue, arvinger og aktiver. Det er vigtigt at være opmærksom på, at valget af skifteform kan få betydning for fordelingen af arv, ligesom der kan være afgørende skattemæssige forskelle. Vi anbefaler derfor, at du rådfører dig med en advokat, inden der træffes beslutning om valg af skifteform, så man sikrer den bedste løsning i netop jeres situation.

Når det er besluttet, hvordan boet skal behandles vil skifteretten gå i gang med behandlingen af begæringen. Det er Skifterettens opgave at påse, at betingelserne for den valgte skifteform er opfyldt. Skifteretten udsteder i den forbindelse en skifteretsattest, der giver råderet over boets aktiver og passiver.

Har du brug for hjælp?

Virker det hele lidt uoverskueligt og ønsker du at overlade skiftet til en professionel? Hos Doedsbo.dk er vi specialister indenfor dødsbobehandling. Kontakt os i dag for en gratis og uforpligtende snak om din situation. Udfyld kontaktformularen på siden her eller ring 70 10 13 30.