Værdier i udlandet

Vi ser oftere og oftere, at danskere ejer et sommerhus eller har bankkonti i udlandet.  Hvis man bor i Danmark ved sin død og efterlader sig værdier i udlandet, såsom eksempelvis et sommerhus i Spanien, opstår spørgsmålet om, hvad der skal ske med værdierne i udlandet under dødsbobehandlingen. Dette kan du læse mere om nedenfor.

Hvilke aktiver medtages i dødsboet?

Udgangspunktet er, at et dødsbo skal behandles i det land og i den retskreds, hvor afdøde havde bopæl ved sin død. Det afgørende er dermed ikke, hvilket statsborgerskab man har.

Når afdøde har bopæl i Danmark, vil det derfor som hovedregel være i Danmark, at dødsboet skal behandles.

Udgangspunkt er herefter, at alle afdødes aktiver – herunder aktiver i udlandet – skal behandles i det danske dødsbo. Hvis afdøde eksempelvis efterlader sig et sommerhus Spanien, vil sommerhuset derfor som udgangspunkt skulle behandles i det danske dødsbo og efter de danske regler.

Selvom udgangspunktet er meget simpelt, kan det dog i praksis vise sig at være langt mere besværligt i et dødsbo, hvor der er udenlandske aktiver. Det kan eksempelvis blive et problem, hvis det land, hvor aktivet befinder sig, ikke anerkender, at aktivet indgår i et dansk dødsbo, men i stedet mener, at aktivet skal behandles efter reglerne i landet, hvor aktivet befinder sig.

Vi anbefaler derfor altid, at man dels undersøger arvereglerne i det land, hvor aktivet befinder sig, samt dels tager stilling til, hvordan udenlandske aktiver skal behandles i et dødsbo – både i et testamente i Danmark samt i det land, hvor aktivet er. På den måde kan man ofte undgå ovenstående problemstillinger.

Hvor og hvor meget afgift skal der betales?

Når dødsboet behandles i Danmark, vil det være de danske afgiftsregler som gælder for boets aktiver. Det gælder som hovedregel også for udenlandske aktiver.

I nogle situationer vil udenlandske aktiver dog også indgå i et dødsboskifte i det land, hvor aktiverne befinder sig. Af samme årsag, kan disse udenlandske aktiver også blive underlagt afgiftsreglerne i det pågældende land.

Det betyder dog ikke, at du nødvendigvis skal betale afgift i begge lande. Det skyldes, at vi i forbindelse med skiftet i Danmark har mulighed for at trække den udenlandske afgift fra i den afgift, som man skulle have betalt i Danmark. Fradraget kan dog højest udgøre et beløb svarende til de danske boafgifter.

Har du brug for hjælp?

Vores advokater er en del af Advokatgruppen. Vi er specialister i behandling af dødsboer – også i udlandet. Hvis du har brug for hjælp, så kontakt os for en uforpligtende snak om din situation. Udfyld vores kontaktformular eller ring på telefon 70 10 13 30. Den første indledende samtale er altid gratis.