Sikring af værdier

Inden Skifteretten udleverer boet til behandling

I skal som arvinger selv sørge for at sikre afdødes værdier frem til, at Skifteretten har truffet en afgørelse om boets behandlingsform.

Eksempelvis skal der sørges for, at afdødes bolig er aflåst, og at afdødes bil er låst og parkeret et sikkert sted.

Derudover skal du som arving være opmærksom på, at du i vinterperioden skal foretage snerydning af fortovsarealer ud for afdødes bolig.

For at undgå frostskader i boligen anbefales, at der enten foretages en passiv vintersikring. Dermed lukkes der helt for varmen, vand tappes af radiatorerne m.v., eller en aktiv vintersikring. På den måde er der en minimumsopvarmning og løbende kontrol og tilsyn af boligen.

Det anbefales, at I som arvinger i videst muligt omfang selv sørger for at klare de praktiske opgaver. Hvis I har haft udgifter til opgaver, fx til et snerydningsfirma, vil I kunne kræve udgifterne dækket i dødsboet. Hvis der er penge nok i dødsboet til at betale disse udgifter.

Når boet er udleveret fra Skifteretten

Når boet er udleveret fra Skifteretten, skal den, der står for boets behandling, fortsat sørge for en forsvarlig opbevaring af aktiverne.

For så vidt angår fast ejendom drejer det sig om betaling af forsikring, tilsyn, evt. vintersikring og lign.

For biler m.v. drejer det sig bl.a. om sikker opbevaring, betaling af forsikring og afmelding eller omregistrering overfor Motorstyrelsen.

For indboet vil det typisk dreje sig om at holde det forsikret og forsvarligt opbevaret, indtil det kan fordeles mellem arvingerne, sælges eller bortskaffes.

Kontakt vores dødsboadvokater

Er du tvivl vedrørende sikringen af de værdier, der hører til det dødsbo, du varetager? Hos Doedsbo.dk har vi mange års erfaring med behandling af private skifter og bobestyrerboer som autoriseret bobestyrer – derfor kan I trygt lade en af vores dødsboadvokater stå for behandlingen.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden, for en gratis, indledende snak om vores rolle i behandlingen af dødsboet.