Afdøde eller arvinger i udlandet

Hvad sker der, hvis afdøde bor i udlandet ved sin død? Eller hvis afdøde efterlader sig arvinger i udlandet? Dette kan påvirke henholdsvis om bobehandlingen overhovedet skal være i Danmark, og/eller om der skal træffes særlige foranstaltninger i et dansk dødsboskifte. Læs med herunder for at blive klogere.

Skal boet behandles i Danmark?

Hvis afdøde ved sin død boede i Danmark, følger det af  dansk lovgivning, at dødsboet som udgangspunkt skal behandles i Danmark og i den retskreds, hvor afdødes bopæl hører under.

Hvis afdøde imidlertid ikke havde bopæl i Danmark ved sin død, vil dødsboet – ifølge de danske værnetingsregler – som det klare udgangspunkt i stedet skulle behandles i det land, hvor afdøde boede ved sin død. Dødsboet vil dog også kunne blive behandlet i Danmark, selvom afdøde ikke havde bopæl her i landet under visse omstændigheder. Dette gælder eksempelvis, hvor boet eller en del af dette, har en særlig tilknytning til Danmark, eller hvis afdøde efterlader sig aktiver, som ikke inddrages i en bobehandling i udlandet.

Når først det er besluttet, hvilket land der kan behandle dødsboet, skal der herefter tages stilling til, hvilket lands materielle regler, der er gældende. Som udgangspunkt vil det være dansk ret, som der finder anvendelse, hvis afdøde ved sin død boede i Danmark. Dog er der flere undtagelser hertil, og det er derfor vigtigt at søge specialiseret juridisk rådgivning herom.

Hvis dine arvinger bor i udlandet

Det er som udgangspunkt uden betydning, hvor arvingerne i et dødsbo bor. Som det fremgår ovenfor, vil det være afdødes forhold som er afgørende for, hvor og hvordan et bo skal behandles.

Hvis der er arvinger i udlandet og disse ikke har mulighed for at varetage de praktiske og/eller juridiske forhold i forbindelse med skiftet, vil det være en god idé at antage en advokat til at forestå behandlingen. Det skyldes blandt andet, at det kan det være besværligt for de udenlandske arvinger at få underskrevet de dokumenter, som skal indsendes til Skifteretten. For at lette den proces, kan de udenlandske arvinger underskrive en skiftefuldmagt til eksempelvis en advokat (eller en anden arving i dødsboet).  På den måde lader den udenlandske arving sig repræsentere af en advokat eller anden arving med bopæl her i landet.

Hvis den udenlandske arving ikke ønsker dette, skal vedkommende i stedet stille sikkerhed for boafgiftens betaling. Der skal nemlig betales boafgift til den danske stat, når et dødsbo behandles i Danmark. Dette gælder uanset, om arvingerne har bopæl i udlandet.

Boafgift

Som det fremgår ovenfor, er arvinger afgiftspligtige til Danmark, når afdøde havde bopæl her i landet, Boafgiften er på 15 % for en særlig afgrænset personkreds. Det gælder blandt andet for børn, stedbørn, børnebørn, forældre og personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i 2 år op til dødsfaldet. Derimod bliver søskende, nevøer/niecer, venner mm. pålagt en yderligere tillægsboafgift på 25 %.

Vil du flytte til udlandet?

Hvis du flytter til udlandet, kan det have stor betydning for, hvordan boet efter dig vil blive behandlet. Vi anbefaler derfor, at du tager fat i en advokat, hvis du ønsker at flytte til udlandet. På denne måde kan du sikre dig det fulde overblik over, hvordan arven fordeles, og hvordan boet skiftes efter dig.

Kontakt

Hos Doedsbo.dk har vi mange års erfaring med behandling af private skifter og bobestyrerboer som autoriseret bobestyrer. Står I med et dødsbo, kan I trygt lade en af vores dødsboadvokater stå for behandlingen af dødsboet.

Kontakt os via vores kontaktformular eller på 70 10 13 30 for en gratis indledende samtale om din pårørendes dødsbobehandling.