Prisestimater

Hvad koster det?

Honoraret til din advokat for behandling af et dødsbo fastsættes efter følgende generelle parametre:

 1. Arbejdets omfang, hvor timesatsen for advokaten er 2.500 kr. inkl. moms og for sagsbehandler 1.250 kr. inkl. moms
 2. Boets beskaffenhed
 3. Ansvaret, der er forbundet med bobehandlingen og
 4. Det under de givne omstændigheder opnåede resultat.

Ved privat skifte

Ud fra vores erfaring med behandling af et stort antal dødsboer har vi følgende prisestimater ved et privat skifte:

Dødsbo-type 1:

 • Op til 4 arvinger
 • Kontantbeholdning i bank
 • Lejebolig
 • Alm. indbo
 • Under kr. 3 mio. nettoaktiver

Pris: 20.000 kr. – 25.000 kr. inkl. moms

Dødsbo-type 2:

Som Dødsbo-type 1, men tillige med

 • Motorkøretøj
 • Værdipapirer i depot

Pris: 25.000 kr. – 35.000 kr. inkl. moms

Dødsbo-type 3:

Som dødsbo-type 2, men tillige med

 • Ejerbolig i stedet for lejebolig, med salg gennem ejendomsmægler, og hvor vi berigtiger handelen
 • Under kr. 3 mio. nettoaktiver

Pris: 35.000 kr. –  50.000 kr. inkl. moms

Ved bobestyrerbo

Udgifterne til behandling af et bobestyrerbo vil som udgangspunkt være de samme, men du skal være opmærksom på, at årsagen til at boet skal behandles som bobestyrerbo i stedet for under et privat skifte, kan være, at der er uenigheder mellem arvingerne, der er arvinger, der skal eftersøges eller andet, der giver et forøget tidsforbrug hos bobestyrer og dermed en større udgift.

Læs med herunder for at blive klogere på, hvad der er omfattet af vores salær.

Arbejdet ved de mere summariske skifteformer er betydeligt mindre, og vores honorar vil derfor også være tilsvarende lavere.

En udgift til vores behandling af boet bliver fratrukket inden beregning af boafgifterne, jfr. nedenfor.

Andre udgifter i forbindelse med bobehandling

Ud over udgift til advokaten kan der være følgende afgifter:

 • Skifteafgift 1.500 kr.
 • Tillægsskifteafgift 9.000 kr., hvis bobeholdningen overstiger 1.500.000 kr.
 • Kautionsforsikring i bobestyrerboer, hvor præmien ved boer under 2 mio. forventes at være mellem 1.200 kr. til 2600 kr.
 • Annonce i statstidende 187,50 kr. inkl. moms
 • Honorar til vurdering af indbo, køretøjer og andet løsøre
 • Honorar til vurdering af fast ejendom
 • Udgifter ved salg af ejendom vil fremgå af salgsbudgettet fra ejendomsmægler
 • Evt. revisorbistand
 • Eventuelle gebyrer fra bank, tinglysning m.v.
 • Eventuelle skatter

Endvidere skal arvingerne betale boafgift (arveafgift). En ægtefælle er dog fritaget for at betale boafgift, og det samme kan en velgørende forening være. Nære arvinger som f.eks. børn skal betale 15% af deres arv. Boet har dog et bundfradrag, der i 2022 udgør 312.500 kr.

Fjernere arvinger, herunder søskende, og søskendebørn skal tillige betale en tillægsboafgift på 25%. Her er der også nogle fradrag, så samlet vil disse arvinger ca. skulle betale 36,25%. Du kan læse meget mere om boafgifter på Testamente.dk, hvor du også kan få råd og vejledning af advokater specialiserede i arveretten.

Kontakt os for at få pris på bobehandlingen

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre, hvad de forventede omkostninger vil være i et dødsbo med en anden sammensætning af aktiver m.v. Husk på, at den første indledende samtale altid er gratis. Vi har åbent mandag- fredag på alle vores kontorer. Ring 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen på siden her eller her, så ringer vi dig op hurtigst muligt og som oftest samme dag.