Hvad omfatter vores arbejde?

Som udgangspunkt omfatter vores arbejde ALT, der har med boskiftet at gøre. Helt overordnet overholder vores arbejde de advokatetiske regler og opfylder de krav, der er for at være med i ordningen Trygt Boskifte.

Arbejdet kan inddeles i forskellige faser:

Rådgivningsdelen

Arvingerne bliver orienteret om relevante skiftemuligheder, og vi planlægger i tæt samarbejde med arvingerne, hvorledes det overordnede forløb af boskiftet skal være.

Indhentning af oplysninger

Ved bobehandlingens start er der en lang række oplysninger, som vi indhenter. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om afdødes formueforhold og evt. mellemværende med ægtefælle / samlever, evt. ægtepagt, testamente. Er det uklart, hvem, der er arving, vil dette blive afklaret. Oplysninger om afholdte begravelsesudgifter indhentes, og det afklares, om der kommer yderligere udgifter i forbindelse med begravelsen.

Beslutninger

Alle beslutninger træffes så vidt muligt efter aftale med alle arvinger. Er der mellem arvingerne uenighed, søges disse løst forligsmæssigt. Lykkes dette ikke, orienteres arvingerne om hvilken fremgangsmåde, der skal anvendes for at nå frem til en løsning. Anmeldte krav, der ikke umiddelbart kan anerkendes, bliver prøvet og der vil blive forsøgt opnået en forligsmæssig løsning, som arvingerne og kreditor kan anerkende. Opnås der ikke et forlig, vil kreditor blive orienteret om, hvordan de skal bære sig ad, hvis de ikke vil acceptere boets indstilling.

Salg af værdier

Boligen ryddes, hvilket ofte sker med hjælp fra arvingerne, aktiver, som ingen arving ønsker at arve, vil blive solgt eller bortskaffet. Salgsmåden vil også blive aftalt med arvingerne. Det vil især dreje sig om fast ejendom, bil, værdipapirer og lign.

Opgørelser og indberetninger til det offentlige

I lovgivningen er der en lang række frister, der skal overholdes, og der er en flere opgørelser og registreringer, som skal indgives. Det drejer sig bl.a. om proklama i Statstidende, indlevering af åbningsstatus, evt. anmeldelse af á contoudlæg, ansøgning om udvidet begravelseshjælp, udarbejdelse og indsendelse af evt. boselvangivelse og boopgørelse inden for lovens tidsfrister.

Regnskaber og udlodning

Udarbejdelse af regnskab for boperioden med beregning af boafgifter og beregning af nettoarv til arvingerne. Når endeligt boregnskab er godkendt af skifteretten og SKAT, sørger vi for at arven udloddes og boafgiften betales.

Har du brug for vores råd og vejledning?

Står du overfor et dødsbo eller et boskifte, er vi klar til at hjælpe dig. Vi har mange års erfaring med alle typer af skifteformer og flere af vores advokater er autoriserede bobestyrere. Ved et boskifte er der en lang række særlige forhold og frister, du skal være opmærksom på. Hvis man ikke har stået i den situation før, kan det virke uoverskueligt og kompliceret i en tid, der kan være meget følelsesladet. Vi står ved din side hele vejen igennem og hjælper dig videre. Udfyld kontaktformularen på siden her eller ring til os på 70 10 13 30.